Politika privatnosti

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji internet sajt
www.domaceizsrbije koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u
daljem tekstu, ’’Korisnik’’) sajta www.domaceizsrbije.rs (u daljem tekstu ’’Sajt’’).
I
Lične informacije
Sajt prikuplja podatke od Korisnika prilikom registracije na Sajt i to: korisničko ime, lozinku i
elektronsku adresu.
Sajt prikuplja podatke kroz kolačiće („cookies”), u pregledaču, a u vezi sa uslugama,
aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na Sajtu.
Sajt prikuplja i podatke koje Korisnici sami unose prilikom prezentacije roba/ili usluga na sajt,
kao što su adresa boravišta/prbivališta i broj telefona.
Kolačići („cookies”), prikupljaju IP adrese korisnika, osim ukoliko Korisnik nije drugačije
podesio svoj pretraživač.
Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje podatke, s tim da su u tom slučaju uskraćeni za
određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na sajtu.
II
Personalizacija iskustava
Lične podatke Korisnika, Sajt koristiti za personalizaciju sadržaja i ostalih korisničkih
iskustava na Sajtu i pobolj
šanje
funkcionalnosti sajta za Korisnike.
III
Deljenje informacija
Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru Sajta, Sajt dobijene informacije deli
sa servisima navedenim u listi ispod. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa Zakonom o
zaštiti podataka o ličnosti i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta.
Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.
Email klijent
Podaci Korisnika se mogu naći u okviru email klijenta sajta, radi odgovaranja na upite
Korisnika i radi efikasne komunikacije. U ovom servisu se mogu naći podaci kao što su: ime i
email adresa.
Društvne mreže (Facebook, Instagram...)
Podaci Korisnika se mogu naći u okviru naloga sajta www.domaceizsrbije.rs na društvenim
mrežama, ukoliko Korisnici podele te podatke kroz razmenu poruka ili komentare na
nalozima Sajta na društvenim mrežama.
Google analitika
Ovi servisi mogu prikupljati IP adresu Korisnika Sajta. IP adresa se može čuvati na ovim
servisima najviše do 26 meseci od poslednje posete, nakon čega se automatski briše.
Pristup osoblja Sajta podacima
Ove servise mogu koristiti lica koja se bavi održavanjem Sajta, a samo u okviru datog
pristanka od strane Korisnika sajta.
Sajt lične podatke Korisnika neće dati na korišćenje trećim licima, osim u slučaju kada tako
nalažu propisi Republike Srbije.
IV
Prava korisnika Sajta
U skladu sa trenutnim zakonskim regulativama, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti
sledeća prava su obezbeđena Korisniku Sajta:
- Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju i načinu pribavljanja i upravljanja
- Da zatraži svoje lične podatke na uvid i
- Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.
V
Promene u politici privatnosti
Sajt, zadržava diskreciono pravo da ažurira Politiku privatnosti u bilo koje vreme. U tom
slučaju, Sajt može zatražiti od Korisnika da ponovo pregleda i da pristanak na obradu
podataka u skladu sa novoustanovljenom politikom privatnosti.
U svakom trenutku, Korisnici imaju pravo da anonimno pristupe Sajt bez registracije na isti.
Korisnici Sajta su dužni da stranicu Sajta sa Politikom privatnosti samostalno provere
periodično i na taj način ostanu informisani o tome na koji način ista štiti prikupljene lične
podatke Korisnika.
VI
Prihvatanje uslova definisanih politikom privatnosti
Korisnici Sajta koji prihvate Uslove korišćenja u skladu sa ovom Politikom privatnosti, moći će
da koriste sve funkcionalnosti Sajta u njegovom punom obimu.
Ukoliko Korisnik koji poseti Sajt se ne slaže sa ovom Politikom privatnosti i Uslovima
korišćenja, taj Korisnik može da nastavi korišćenje Sajta u anonimnom modu.
VII
Linkovi ka drugim sajtovima
Ponuda roba i/ili usluga na Sajtu može sadržati veze sa drugim sajtovima i/ili stranicama na
društvenim mrežama i sl. kojima ne upravlja internet sajt www.domaceizsrebije.rs.
Ako Korisnik klikne na vezu treće strane na Sajtu, Korisnik će biti upućen na tu lokaciju (drugi
sajt i/ili drugu stranicu na društvenim mrežama), te na tim sajtovim se ne primenjuje Politika
privatnosti sajta www.domaceizsrbije.rs.
Sajt www.domaceizsrbije.rs nije odgovoran za zaštitu privatnosti na drugim sajtovima i/ili
stranicama na društvenim mrežama kojima Korisnik pristupi preko linkova na Sajtu.
Sajt www.domaceizsrbije.rs nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj,
politiku privatnosti ili praksu bilo koje treće strane na koju upućuju veze (linkovi) na Sajtu.
VIII Kontakt podaci
Ukoliko Korisnik ima bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti,
izmenema, dostavljanjem ili brisanjem podataka, Uslova korišćenja Sajta, Korisnik može
kontaktirati ovlašćeno lice i to:
Kontakt email-om: ____________________
Kontakt telefonom: ___________________
Odgovorna osoba: ____________________