Uslovi korišćenja

Portal DOMACEIZSRBIJE je mesto na kojem korisnici koji poštuju politiku ovog Portala mogu ponuditi, prodati i kupiti određenu hranu i srodnu robu u formatu fiksne ili dogovorene cene. DOMACEIZSRBIJE nije direktno uključen u transakciju između kupaca i prodavaca. Kao rezultat toga, nema kontrolu nad kvalitetom, sigurnošću, moralnošću ili zakonitošću bilo kojeg aspekta navedenih stavki, istinitost ili tačnost unosa, ili sposobnost prodavaca da prodaju predmete. Ne vrši pretpregled korisnika ili sadržaja ili informacija koje pružaju korisnici. DOMACEIZSRBIJE ne može da osigura da kupac ili prodavac zaista završe transakciju. Shodno tome, DOMACEIZSRBIJE ne prenosi pravno vlasništvo predmeta od prodavca na kupca. Ne može garantovati pravi identitet, starost i nacionalnost korisnika. DOMACEIZSRBIJE vas ohrabruje da direktno komunicirate sa potencijalnim partnerima kroz transakcije koje su dostupne na sajtu.DOMACEIZSRBIJE zadržava pravo da odbije uslugu bilo kome, iz bilo kog razloga, u bilo koje vreme. Kao deo transakcije, možete da dobijete lične informacije, uključujući adresu e-pošte i informacije o otpremi, od drugog DOMACEIZSRBIJE korisnika. Bez dobijanja prethodne dozvole od drugog korisnika, ove lične informacije će se koristiti samo za tu transakciju ili za komunikacije vezane za DOMACEIZSRBIJE. DOMACEIZSRBIJE vam nije izdao dozvolu za korišćenje informacija za neželjene komercijalne poruke. Bez ograničavanja gore navedenog, bez izričitog pristanka korisnika, niste licencirani za dodavanje korisnika na vašu e-poštu ili fizičku listu pošte. DOMACEIZSRBIJE je portal koji je namenjen isključivo punoletnim licima. DOMACEIZSRBIJE ne garantuje neprekidan  pristup sajtu, a funkcionisanje sajta može biti ometano od strane brojnih faktora izvan DOMACEIZSRBIJE kontrole. Korišćenjem ovog portala svi korisnici prihvataju gore navedene uslove.