Politika privatnosti

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji internet sajt www.domaceizsrbije.rs koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu, ’’Korisnik’’) sajta www.domaceizsrbije.rs (u daljem tekstu ’’Sajt’’).

Lične informacije

Sajt prikuplja podatke od Korisnika prilikom registracije na Sajt i to: korisničko ime, lozinku i elektronsku adresu. Sajt prikuplja podatke kroz kolačiće („cookies”), u pregledaču, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na Sajtu. Sajt prikuplja i podatke koje Korisnici sami unose prilikom prezentacije roba/ili usluga na sajt, kao što su adresa boravišta/prbivališta i broj telefona. Kolačići („cookies”), prikupljaju IP adrese korisnika, osim ukoliko Korisnik nije drugačije podesio svoj pretraživač.

Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje podatke, s tim da su u tom slučaju uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na sajtu.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na
stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, domaceizsrbije.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Personalizacija iskustava

Lične podatke Korisnika, Sajt koristiti za personalizaciju sadržaja i ostalih korisničkih iskustava na Sajtu i pobolj šanje funkcionalnosti sajta za Korisnike.

Deljenje informacija

Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru Sajta, Sajt dobijene informacije deli sa servisima navedenim u listi ispod.

Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta.
Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

Email klijent

Podaci Korisnika se mogu naći u okviru email klijenta sajta, radi odgovaranja na upite

Korisnika i radi efikasne komunikacije. U ovom servisu se mogu naći podaci kao što su: ime i email adresa.

Društvne mreže (Facebook, Instagram…)

Podaci Korisnika se mogu naći u okviru naloga sajta www.domaceizsrbije.rs na društvenim mrežama, ukoliko Korisnici podele te podatke kroz razmenu poruka ili komentare na nalozima Sajta na društvenim mrežama.

Gugl analitika

Ovi servisi mogu prikupljati IP adresu Korisnika Sajta. IP adresa se može čuvati na ovim servisima najviše do 26 meseci od poslednje posete, nakon čega se automatski briše.

Pristup osoblja Sajta podacima

Ove servise mogu koristiti lica koja se bavi održavanjem Sajta, a samo u okviru datog pristanka od strane Korisnika sajta.

Sajt lične podatke Korisnika neće dati na korišćenje trećim licima, osim u slučaju kada tako nalažu propisi Republike Srbije.

Prava korisnika Sajta

U skladu sa trenutnim zakonskim regulativama, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti sledeća prava su obezbeđena Korisniku Sajta:

  • Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju i načinu pribavljanja i upravljanja
  • Da zatraži svoje lične podatke na uvid i
  • Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.

Promene u politici privatnosti

Sajt, zadržava diskreciono pravo da ažurira Politiku privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju, Sajt može zatražiti od Korisnika da ponovo pregleda i da pristanak na obradu podataka u skladu sa novoustanovljenom politikom privatnosti.

U svakom trenutku, Korisnici imaju pravo da anonimno pristupe Sajt bez registracije na isti.

Korisnici Sajta su dužni da stranicu Sajta sa Politikom privatnosti samostalno provere periodično i na taj način ostanu informisani o tome na koji način ista štiti prikupljene lične podatke Korisnika.

Prihvatanje uslova definisanih politikom privatnosti

Korisnici Sajta koji prihvate Uslove korišćenja u skladu sa ovom Politikom privatnosti, moći će da koriste sve funkcionalnosti Sajta u njegovom punom obimu.

Ukoliko Korisnik koji poseti Sajt se ne slaže sa ovom Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja, taj Korisnik može da nastavi korišćenje Sajta u anonimnom modu.

Linkovi ka drugim sajtovima

Ponuda roba i/ili usluga na Sajtu može sadržati veze sa drugim sajtovima i/ili stranicama na društvenim mrežama i sl. kojima ne upravlja internet sajt www.domaceizsrbije.rs.

Ako Korisnik klikne na vezu treće strane na Sajtu, Korisnik će biti upućen na tu lokaciju (drugi sajt i/ili drugu stranicu na društvenim mrežama), te na tim sajtovim se ne primenjuje Politika privatnosti sajta www.domaceizsrbije.rs.

Sajt www.domaceizsrbije.rs nije odgovoran za zaštitu privatnosti na drugim sajtovima i/ili stranicama na društvenim mrežama kojima Korisnik pristupi preko linkova na Sajtu.

Sajt www.domaceizsrbije.rs nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje treće strane na koju upućuju veze (linkovi) na Sajtu.

Kontakt podaci

Ukoliko Korisnik ima bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, izmenema, dostavljanjem ili brisanjem podataka, Uslova korišćenja Sajta, Korisnik može kontaktirati ovlašćeno lice na info@domaceizsrbije.rs