Pršut - Sa salaša zimnica

Proizvodi   Sa salaša zimnica

Ruma

Obzirom na način proizvodnje, koji se praktikuje u pojedinim krajevima naše zemlje, a i u drugim zemljama, imamo različite proizvode ove vrste. Razlikuju se po načinu odvajanja od tela i krojenju, veličini, načinu usoljavanja i dimljenja, kao i u vremenu sušenja i drugim postupcima. Za njihovu proizvodnju potrebno je iskustvo i određena veština i znanje.

Koriste se butovi – šunke starijih mesnatih svinja koje imaju čvrsto, suvlje i crvenije meso, težine 8-12 kg. Zavisno od načina obrade i tipa proizvoda, mogu se koristiti i šunke lakših mesnatih svinja.

Dugih 25 meseci je potrebno da ovakav proizvod dodje do vaše trpeze.

Za početak smo butkicu potopili u salamuru koju pravimo od čiste morske soli. Nakon 4-6 nedelja salamurenja, šunka se prvo odsoljava pa prenosi u pušnicu na dimljenje. Isključivo dimimo na hladnom dimu, drveta bukve i šljive ili trešnje.


Nakon dimljenja u pušnici, proizvod se odnosi na prostoriju za odležavanje i tu ostaje naredne dve godine.

✅ Bez industrijskih dodataka

✅ Isključivo morska so

✅ Duži period sazrevanja

✅ Upakovana u vakum pakovanje


Podelite  

Kontakti

Slični proizvodi

Svinjski pršut

SMKR Saša plus company

 Stara Pazova Naruči