Štrand

Neocenjen

Štrand

Kvalitet je naša filozofija

 Novi Sad

Proizvoditi hranu je častan i izuzetno odgovoran posao! Meso i proizvodi od mesa, u svakodnevnoj ishrani stanovništva, moraju biti besprekorno zdravstveno ispravni, biološki punovredni i treba da pruže našim potrošačima zadovoljstvo i prijatnost.

„Kvalitet je naša filozofija“ slogan je, proizišao iz 30 godina tradicije i poverenja, ali i pozitivne energije u poslovanju koju smo pretočili u svoje proizvode i nastup na trzištu.

Kontakti:

Slanina

Slanina

Proizvodi Štrand

Novi Sad
Kulen

Kulen

Proizvodi Štrand

Novi Sad
Šunka

Šunka

Proizvodi Štrand

Novi Sad