Vinarija Plavinci

Neocenjen

Vinarija Plavinci

Organska vinarija

 Zaklopača

Organska proizvodnja

Naša misija je da korišćenjem tradicionalnih metoda i najnovijih naučnih saznanja proizvedemo kvalitetno vino bez ikakvih štetnih dodataka, idući korak dalje od zvaničnih zahteva za sertifikaciju u organskoj proizvodnji:

  • Bez prskanja. Zahvaljujući sortama vinove loze koje su otporne na bolesti i insekte, kao i posebnom uzgojnom obliku koji omogućava prozračnost krošnje (vidite rubriku: Vinograd), grožđe se uzgaja bez herbicida, pesticida, fungicida i insekticida, a u većini godina čak i bez preparata dozvoljenih u organskoj proizvodnji.
  • Bez đubrenja. Ne koriste se ni mineralna đubriva ni životinjski stajnjak. Dodaje se samo organski kompost biljnog porekla i preparati od divljih biljaka (kopriva, rastavić, i sl.), a pokošena zelena masa ostavlja se u mestu i ona u toku raspadanja obezbeđuje dovoljno hranjljivih materija.
  • Bez obrade tla. Vinograd se ne ore, ne tanjira i ne frezira. Teške mašine nikada ne ulaze u vinograd. Zatravljen je zatečenim kulturama i jednom godišnje zasejan leguminozama i žitaricama, isključivo od semena iz organske proizvodnje, koje se ručno kose. Prostor ispod čokota se ručno obrađuje motikama.

Grožđe od koga se prave vina Plavinci je serifikovano kao organsko (sertifikat). U vinariji se prate preporuke evropskog pokreta za proizvodnju prirodnog vina.

Kontakti:

Belo vino Ćilibar - Vinarija Plavinci

Belo vino Ćilibar - Vinarija Plavinci

Proizvodi Vinarija Plavinci

Zaklopača
Crveno vino Indigo - Vinarija Plavinci

Crveno vino Indigo - Vinarija Plavinci

Proizvodi Vinarija Plavinci

Zaklopača