Uslovi korišćenja

Uvodne odredbe

Opšti uslovi korišćenja internet sajta www.domaceizsrbije.rs (u daljem tekstu: „Opšti uslovi”) određuju način i pravila korišćenja sadržaja i usluga internet sajta www.domaceizsrbije.rs.

Upotrebom sadržaja i usluga internet sajta www.domaceizsrbije.rs u potpunosti prihvatate Opšte uslove i u obavezi ste da ih poštujete.

Internet sajt www.domaceizsrbije.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni Opšte uslove, pri čemu će se smatrati da je svaki korisnik internet sajta www.domaceizsrbije.rs (u daljem tekstu: „Korisnik”) upoznat sa izmenama i dopunama Opštih uslova na dan njihovog objavljivanja.

Nastavljanje korišćenja internet sajta www.domaceizsrbije.rs ima se smatrati pristankom na izmene i dopune Opštih uslova.

Ukoliko se Korisnik ne slaže sa Opštim uslovima, potrebno je da odmah prestane sa korišćenjem internet sajta www.domaceizsrbije.rs, kao i da u budućnosti ne koristi sajt, sve do ponovnog prihvatanja Opštih uslova.

Obaveze Korisnika sajta

Korisnik koji prezentuje ponudu roba i/ili usluga snosi ceklokupnu odgovornost za kvalitet, saobraznost i svaka druga svojstva roba i/ili usluga koje prezentuje na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs.

Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja bilo koje zabranjene radnje, uključujući ali ne ograničavajući se na radnje koje vređaju čast i ugled bilo kod lica, koje mogu da utiču na ljudsko dostojanstvo, koje su diskriminatorne u pogledu rasne, verske, nacionalne ili bilo koje druge pripadnosti, ili bilo koje radnje koje su zabranjene pravnim poretkom Republike Srbije.

Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja informaciono-tehnoloških ili bilo kojih drugih radnji koje bi za cilj ili posledicu imale onemogućavanje rada internet sajta www.domaceizsrbije.rs poput „spamming-a”,  kreiranje i prosleđivanje virusa i slično.

Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja informaciono-tehnoloških ili bilo kojih drugih radnji koje bi za cilj ili posledicu imale povredu prava autora ili nosioca autorskog prava u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Korisnik će se uzdržavati od preduzimanja informaciono-tehnoloških ili bilo kojih drugih radnji koje bi za cilj ili posledicu imale povredu prava privatnosti drugih Korisnika, uključujući ali ne ograničavajući se na pristup podacima koji nisu namenjeni Korisniku ili neovlašćeno
prijavljivanje u ime drugog Korisnika na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs.

Korisnik će se uzdržavati od prikupljanja ili obrade podataka o ličnosti drugih Korisnika, za koje nema potrebnu saglasnost propisanu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup sajtu

Svako lice koje želi može da pristupi internet sajta www.domaceizsrbije.rs i da koristi usluge koje pruža internet sajta www.domaceizsrbije.rs prihvatanjem ovih Opštih uslova.

Da bi lice moglo da koristi usluge internet sajta www.domaceizsrbije.rs mora da izvrši registraciju na sajtu i da prilikom iste prihvati Opšte uslove korišćenja kao i Politiku privatnosti internet sajta www.domaceizsrbije.rs.

Prihvatanjem Opštih uslova korišćenje i Politiku privatnosti internet sajta www.domaceizsrbije.rs prilikom registracije smatra se da je Korisnik u potpunosti prihvatio sva pravila iz Opštih uslova korišćenja i Politike privatnosti internet sajta www.domaceizsrbije.rs.

Intelektualna svojina

Korisnici koji se oglašavaju sa svojim proizvodima i/ili uslugama na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs, mogu da postavljaju iskljčučivo sadržaj (fotografije, audio i video snimke i sl.) na kojim su nosiocici autorskih prava.

U slučaju da se ustanovi povreda autorskih prava na bilo kom sadržaju koji je postavljen od strane Korisnika na internet sajt www.domaceizsrbije.rs (ustanovi se da Korisnik nije nosilac autorskog prava na sadržaju koji je postavio na internet sajt www.domaceizsrbije.rs), isti će odmah biti uklonjen sa internet sajta www.domaceizsrbije.rs, a Korisnik koji je takav sadržaj postavio biti upozoren na kršenje Opštih uslova.

Ako vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs zbog kršenja autorskih prava od strane Korisnika bude morao da nadoknadi bilo kakvu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu nosiocu autorskih prava na sadržaju koji je Korisnik postavio, vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs ima pravo da se regresira za isplaćeni iznos štete od strane Korisnika koji je sporan sadržaj postavio.

Privatnost Korisnika

Internet sajta www.domaceizsrbije.rs prikuplja podatke Korisnika koje je sam Korisnik uneo prilikom registracije na interent sajtu, kao i podatke koje Korisnik sam postavlja na sajt prilikom prezantacije ponude svoje robe i/ili usluga i internet sajt www.domaceizsrbije.rs
koristiti kolačiće („cookies”), radi omogućavanja funkcionisanja sajta, kao i zarad poboljšanja njihovog kvaliteta.

Internet sajta www.domaceizsrbije.rs će prikupljati lične podatke od Korisnika i to:

  • korisničko ime
  • elektronsku adresu
  • adresu prebivališta
  • broj telefona

Kolačići („cookies”) prikupljaju IP adrese Korisnika osim ukoliko Korisnik nije drugačije podesio svoj pretraživač. Korisnici mogu posetiti internet sajt www.domaceizsrbije.rs i anonimno bez registracije.

Lične podatke internet sajta www.domaceizsrbije.rs prikuplja isključivo ukoliko je Korisnik izvršio registraciju na internet sajtu i time dao svoj pristanak na Opšte uslove i Politiku privatnosti internet sajta www.domaceizsrbije.rs.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime prodavnice „Domaće iz Srbije“ obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni prodavnice „Domaće iz Srbije“ odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Ograničenje odgovornosti

Internet sajt www.domaceizsrbije.rs pruža usluge koje se sastoje od pružanja informacija, upravljanja sadržaja i usluga putem interneta u pogledu roba i/ili usluga koje Korisnici nude na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs drugim Korisnicima sajta.

Svako korišćenje internet sajta www.domaceizsrbije.rs je na isključivu odgovornost Korisnika.

Vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs ni na koji način ne garantuje za saobraznost roba i/ili usluga koji se nude od strane drugih Korisnika na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs.

Vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju jedan Korisnik sajta pretrpi zvog nesaobraznosti robe i/ili usluge koji je pružio drugi Korisnik sajta.

Internet sajta www.domaceizsrbije.rs je posrednik između svih Korisnika sajta koji nude robu i/ili usluge i Korisnika sajta koji potražuju robe i/ili usluge preko sajta www.domaceizsrbije.rs.

Internet sajt www.domaceizsrbije.rs nije prodavac robe niti pružalac usluga koje drugi Korisnici prezentuju na sajtu.

Vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs neće biti odgovoran za neprekidnost korišćenja sajta, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe sajta.

Vlasnik i/ili registrant internet sajta www.domaceizsrbije.rs neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na internet sajtu www.domaceizsrbije.rs ili onih koji su na bilo koji način povezane sa internet sajtom www.domaceizsrbije.rs

Cene

U slučaju da Korisnik primeti neku grešku u pogledu roba i/ili usluga koje se nude preko internet sajta www.domaceizsrbije.rs, grešku može prijaviti na e-mal adresu: info@domaceizsrbije.rs kako bi ista u najkraćem vremenskom roku bila ispravljena.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se  srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.”

Rešavanje sporova

Strane koje koriste sajt www.domaceizsrbije.rs će nastojati da sve eventualno nastale sporove povodom Opštih uslova rešavaju sporazumno.
Ukoliko sporazum ne bude postignut, nadležan će biti sud u Nišu.

Politika privatnosti

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji internet sajt www.domaceizsrbije.rs koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu, ’’Korisnik’’) sajta www.domaceizsrbije.rs (u daljem tekstu ’’Sajt’’).

Lične informacije

Sajt prikuplja podatke od Korisnika prilikom registracije na Sajt i to: korisničko ime, lozinku i elektronsku adresu. Sajt prikuplja podatke kroz kolačiće („cookies”), u pregledaču, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na Sajtu. Sajt prikuplja i podatke koje Korisnici sami unose prilikom prezentacije roba/ili usluga na sajt, kao što su adresa boravišta/prbivališta i broj telefona. Kolačići („cookies”), prikupljaju IP adrese korisnika, osim ukoliko Korisnik nije drugačije podesio svoj pretraživač.

Korisnici uvek mogu odbiti da pruže svoje podatke, s tim da su u tom slučaju uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na sajtu.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, domaceizsrbije.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Dostava i obračun troškova dostave

Proizvodi kupljeni na sajtu Domaće iz Srbije isporučuju se isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko potrošač u okviru jedne porudžbine poruči više proizvoda od više trgovaca i poručeni proizvodi se dostavljaju iz različitih skladišta (svaki trgovac sa adrese svog skladišta šalje proizvod/e), naručeni proizvodi biće dostavljeni potrošaču kroz više pošiljki, a cena dostave svake od pošiljki obračunavaće se u skladu sa težinom svake pojedinačne pošiljke (dostava se naplaćuje za svaku pošiljku).

Način i rok dostave

Dostava na kućnu adresu potrošača – Potrošač bira adresu na koju želi da mu proizvod bude dostavljen (kućna adresa, adresa kancelarije itd.).

Rok za dostavu proizvoda na adresu potrošača računa se od trenutka potvrde porudžbine. Na dan kada kurir preuzme pošiljku, potrošač dobija e-mail obaveštenje da je pošiljka preuzeta i kada da očekuje dostavu. Dostava se vrši svakog radnog dana u periodu 8-16h.

Reklamacije potrošača

Na proizvode kupljene na sajtu Domaće iz Srbije potrošač može da izjavi reklamaciju elektronskim putem na email reklamacije@domaceizsrbije.rs ili telefonskim putem na broj +381 66 526 13 14

Uz izjavljenu reklamaciju, potrošač ima obavezu da dostavi dokaz o kupovini (račun, specifikacija porudžbine, potvrda o izvršenom plaćanju) i ukoliko je u mogućnosti dostavlja fotografije reklamiranog proizvoda.

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti, garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene, oštećenja pošiljke u transportu i slično.

Natura Klik doo ima obavezu da na reklamaciju potrošača odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor na reklamaciju mora da sadrži odluku da li se prihvata reklamacija, obrazloženje ako se ne prihvata reklamacija, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije ukoliko se prihvata. Ukoliko je reklamacija potrošača prihvaćena, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Reklamacija zbog nepotpune isporuke

Ukoliko potrošač ne dobije kompletnu porudžbinu za koju je izvršio plaćanje karticom (npr. jedan proizvod nedostaje), potrošač ima pravo da zahteva povraćaj novca za taj proizvod, kao i troškove dostave. Takođe, potrošač može da zahteva da mu se naknadno dostavi nedostajući proizvod, i tada potrošač ne snosi troškove ponovne dostave.

Reklamacija zbog neisporuke

Ukoliko potrošaču ne bude isporučena pošiljka (npr. poručeni proizvod je izgubljen/oštećen u transportu), potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i zahteva povraćaj novca za plaćeni proizvod i troškove dostave.

Reklamacija zbog dostave pogrešnog proizvoda

Ukoliko potrošaču bude isporučen pogrešan proizvod, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju i zahteva povraćaj novca i troška dostave.

Reklamacije po pitanju izvršenja platne transakcije

Za sve primedbe i reklamacije po pitanju izvršenja platne transakcije potrošač se obraća kompaniji Natura Klik doo koja je zadužena za dalju komunikaciju sa ostalim učesnicima u cilju rešavanja reklamacije. Potrošač se može obratiti i svojoj poslovnoj banci tj. banci izdavaocu platne kartice. Na zahtev banke izdavaoca banka prihvatilac platnih kartica dalje postupa po reklamaciji u skladu sa pravilima kartičarskih organizacija. Institucija elektronskog novca je dužna da u ugovorenim rokovima dostavi tražene podatke o platnoj transakciji na koju je reklamacija uložena.

Personalizacija iskustava

Lične podatke Korisnika, Sajt koristiti za personalizaciju sadržaja i ostalih korisničkih iskustava na Sajtu i pobolj šanje funkcionalnosti sajta za Korisnike.

Deljenje informacija

Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru Sajta, Sajt dobijene informacije deli sa servisima navedenim u listi ispod.

Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta.
Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

Email klijent

Podaci Korisnika se mogu naći u okviru email klijenta sajta, radi odgovaranja na upite

Korisnika i radi efikasne komunikacije. U ovom servisu se mogu naći podaci kao što su: ime i email adresa.

Društvne mreže (Facebook, Instagram…)

Podaci Korisnika se mogu naći u okviru naloga sajta www.domaceizsrbije.rs na društvenim mrežama, ukoliko Korisnici podele te podatke kroz razmenu poruka ili komentare na nalozima Sajta na društvenim mrežama.

Gugl analitika

Ovi servisi mogu prikupljati IP adresu Korisnika Sajta. IP adresa se može čuvati na ovim servisima najviše do 26 meseci od poslednje posete, nakon čega se automatski briše.

Pristup osoblja Sajta podacima

Ove servise mogu koristiti lica koja se bavi održavanjem Sajta, a samo u okviru datog pristanka od strane Korisnika sajta.

Sajt lične podatke Korisnika neće dati na korišćenje trećim licima, osim u slučaju kada tako nalažu propisi Republike Srbije.

Prava korisnika Sajta

U skladu sa trenutnim zakonskim regulativama, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti sledeća prava su obezbeđena Korisniku Sajta:

  • Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju i načinu pribavljanja i upravljanja
  • Da zatraži svoje lične podatke na uvid i
  • Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.

Promene u politici privatnosti

Sajt, zadržava diskreciono pravo da ažurira Politiku privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju, Sajt može zatražiti od Korisnika da ponovo pregleda i da pristanak na obradu podataka u skladu sa novoustanovljenom politikom privatnosti.

U svakom trenutku, Korisnici imaju pravo da anonimno pristupe Sajt bez registracije na isti.

Korisnici Sajta su dužni da stranicu Sajta sa Politikom privatnosti samostalno provere periodično i na taj način ostanu informisani o tome na koji način ista štiti prikupljene lične podatke Korisnika.

Prihvatanje uslova definisanih politikom privatnosti

Korisnici Sajta koji prihvate Uslove korišćenja u skladu sa ovom Politikom privatnosti, moći će da koriste sve funkcionalnosti Sajta u njegovom punom obimu.

Ukoliko Korisnik koji poseti Sajt se ne slaže sa ovom Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja, taj Korisnik može da nastavi korišćenje Sajta u anonimnom modu.

Linkovi ka drugim sajtovima

Ponuda roba i/ili usluga na Sajtu može sadržati veze sa drugim sajtovima i/ili stranicama na društvenim mrežama i sl. kojima ne upravlja internet sajt www.domaceizsrbije.rs.

Ako Korisnik klikne na vezu treće strane na Sajtu, Korisnik će biti upućen na tu lokaciju (drugi sajt i/ili drugu stranicu na društvenim mrežama), te na tim sajtovim se ne primenjuje Politika privatnosti sajta www.domaceizsrbije.rs.

Sajt www.domaceizsrbije.rs nije odgovoran za zaštitu privatnosti na drugim sajtovima i/ili stranicama na društvenim mrežama kojima Korisnik pristupi preko linkova na Sajtu.

Sajt www.domaceizsrbije.rs nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje treće strane na koju upućuju veze (linkovi) na Sajtu.

Kontakt podaci

Ukoliko Korisnik ima bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, izmenema, dostavljanjem ili brisanjem podataka, Uslova korišćenja Sajta, Korisnik može kontaktirati ovlašćeno lice na info@domaceizsrbije.rs